सदस्य हुन सम्पर्क गर्नुहोस्

"आपसी सहयोग, सद्भाव र सामुहिक हितका लागि सहकारी" सम्पर्क गर्नुहोस्

सहकारी सुचनाहरु

17
सहकारी वर्ष
10032
सदस्यहरु
26
कर्मचारीहरु
3
शाखाहरु

सन्देशहरु

हाम्रो शाखाहरु

फोन: 011499081
ईमेल: info@arthiksaccos.org.np
ठेगाना: पाँचखाल-४, काभ्रेपलाञ्चोक

फोन: 011660942
ईमेल: banepa@arthiksaccos.org.np
ठेगाना: बनेपा-७, काभ्रेपालाञ्चोक

फोन: 011412146
ईमेल: mandandeupur@arthiksaccos.org.np
ठेगाना: मण्डनदेउपुर-७, काभ्रेपालाञ्चोक

हाम्रा सेवा तथा विशेषताहरु

सहकारी समाचारहरु